معرفی صندوق
معرفی صندوق معرفی صندوق
معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر، نهاد تامین مالی تخصصی “دانشگاه صنعتی امیرکبیر” است که به حمایت از شرکت‌های  دانش‌بنیان و فناور با هدف توسعه و تجاری‌سازی فناوری ذیل زیست‌بوم دانشگاه امیرکبیر می‌پردازد.

صندوق امیرکبیر در سال 1399 مجوز فعالیت خود از کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری (ذیل  ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) دریافت و فعالیت خود را از اردیبهشت   ماه 1400 آغاز کرد.

صندوق  قرار است در  راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان  با همکاری سایر بازیگران  زیست‌ بوم نوآوری کشور نسبت به تامین مالی  فناوری و نوآوری  و کمک به تجاری‌سازی محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه گام بردارد.

صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر با 100 میلیارد ریال سرمایه اولیه فعالیت خود را آغاز کرد.

نام آلبوم:
افزودن ماژول جدید
0%