ماموریت

ماموریت های صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

● ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری به‌منظور تجاری‌سازی و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت توسعه فناوری‌های پیشرفته و نوآور

 

● جبران عدم تمایل نهادهای مالی سنتی همچون بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری درفناوری‌های جدید و دانش‌بنیان و …

 

 

افزودن ماژول جدید
0%