سرمایه گذاری

سرمایه گذاریسرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا ( استارت آپ) و کارآفرین مستعد جهش و شرکت های نیازمند سرمایه گذاری که با ارزیابی و ارزشگذاری، سرمایه گذاری روی طرح ها و ایده های آن ها صورت می پذیرد. بنابراین یکی از روش‌های مطلوب حمایت از صاحبان ایده، مشارکت در تجاری‌سازی طرح در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر است که ضمن حفظ مالکیت فکری، صاحب طرح نیز در موفقیت یا شکست آن شریک می‌گردد. در این روش، ضمن حل مشکلات اخذ وام از بانک، مشکلات و موانع پیشرفت طرح با همکاری و مشارکت سایر سهامداران برطرف خواهد شد.

یکی از ابزارهایی که صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر در حوزه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا از آن استفاده می کند، روش هم سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی است. در این مدل نهاد های مالی دارای مجوز مانند صندوق پژوهش و فناوری امبیرکبیر می توانند درخواست هم سرمایه گذاری به صندوق نوآوری ارائه نمایند. پس از تایید درخواست توسط صندوق و مشخص شدن سقف مشارکت عامل، متقاضیان می توانند طرح های خود را به عاملین هم سرمایه گذاری ارائه نمایند. سپس عامل در صورت تایید طرح و توافق با متقاضی می تواند از اعتبار سرمایه گذاری با تایید صندوق نوآوری در مشارکت دو جزئی و سه جزئی استفاده نماید.

صندوق ‏های پژوهش و فناوری یا سایر صندوق‏ های مالی دارای مجوز قانونی هستند که طرف قرارداد صندوق در قرارداد هم‏ سرمایه‏ گذاری بوده و مسئولیت‏ های غربالگری اولیه، ارایه طرح توجیهی به صندوق، ارزشگذاری، عقد قرارداد سرمایه ‏گذاری با موضوعات مشارکت، و مسئولیت‌‎های مدیریتی، اجرایی و نظارتی بر موضوعات مشارکت را بر عهده دارند.


افزودن ماژول جدید
0%