احکام مالیاتی صندوق های پژوهش و فناوری

احکام مالیاتی صندوق های پژوهش و فناوری

احتساب هزینه‌های مالیاتی سود و کامزد پرداختی به صندوق‌های پژوهش و فناوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد بر این اساس سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌­های مستقیم محسوب می شود.

احتساب هزینه‌های مالیاتی سود و کامزد پرداختی به صندوق‌های پژوهش و فناوریقانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۴۰۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

معافیت صندوق های پژوهش و فناوری :

فصل سوم- معافیت ها

ب- خدمات

بند 7 - خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص احكام مالياتي قانون جهش توليد دانش بنيان

افزودن ماژول جدید
0%