برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر

1402/05/10 در ساعت 12:42:00

جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال 1402 تشکیل شد.

برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر


مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 با حضور کلیه سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری در تاریخ بیست و هفتم تیرماه سال 1402برگزار شد و طی آن آقای دکتر سید ولی الله فاطمی در مقام ریاست هیئت‌رئیسه مجمع و آقایان دکتر سید فرهنگ فصیحی و دکتر مجید محمد بیگی به عنوان ناظرین جلسه و سرکار خانم دکتر فاطمه هشدار در جایگاه منشی جلسه انتخاب شدند.

در ابتدا گزارش مدیر مالی و نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا ارائه شد و صورت های مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اکثریت سهامداران رسید.

 پس از آن گزارش فعالیت هیئت ‌مدیره، مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۱ و اقدامات و برنامه‌های سال ۱۴۰۲ توسط مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر برای حاضرین در مجمع بیان و به تصویب رسید و در پایان جلسه، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس مستقل و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق امیرکبیرجهت درج آگهی انتخاب شدند.

نظر جدید
0%