امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر و شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر برسام آفرین تک

1402/09/08 در ساعت 11:00:00

در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در تاریخ ۱۳-۱۶آبان ماه سال ۱۴۰۲، صندوق پژوهش فناوری امیر کبیر و شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر برسام آفرین تک ، تفاهم نامه همکاری در توسعه و هم سرمایه گذاری در طرح های برتر حوزه فناوری و نوآوری امضا نمودند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر و شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر برسام آفرین تک


در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین ­المللی فناوری نانو در تاریخ ۱۳-۱۶آبان ماه سال ۱۴۰۲، صندوق پژوهش فناوری امیر کبیر و شرکت سرمایه‌گذاری خطر پذیر برسام آفرین تک ، تفاهم نامه همکاری در توسعه و هم سرمایه­ گذاری در طرح ­های برتر حوزه فناوری و نوآوری امضا نمودند. بر اساس این تفاهم نامه، طرفین متعهد به همکاری در استفاده از ظرفیت­ های تجاری ، انتقال تجربیات و راهکارهای خلاقانه در حوزه نظام مسائل، فعال سازی و بکارگیری ظرفیت­ های حوزه آموزشی و توانمند سازی مرتبط با موضوع فعالیت گشتند.

نظر جدید
0%