فراخوان بوت کمپ کارآفرینی حوزه هوشمند سازی خودرو و صنعت حمل و نقل

1402/09/08 در ساعت 11:15:00

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه امیرکبیر، هلدینگ رایزکو و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر به کارگزاری سکوی تامین مالی جمعی کارن‌کراد، رویداد بوت‌کمپ پیوند صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی، تجاری‌سازی و مهندسی خودرو را برگزار می‌کند.

فراخوان بوت کمپ کارآفرینی حوزه هوشمند سازی خودرو و صنعت حمل و نقل

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه امیرکبیر، هلدینگ رایزکو و کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر به کارگزاری سکوی تامین مالی جمعی کارن‌کراد، رویداد بوت‌کمپ پیوند صنعت و دانشگاه در حوزه طراحی، تجاری‌سازی و مهندسی خودرو را برگزار می‌کند.

این بوت‌کمپ با هدف ایجاد بستری مناسب برای توانمندسازی دانشجویان و نخبگان و تکمیل زنجیره علم و فناوری یکی از مراحل ارزشیابی و پذیرش متقاضیان جهت ورود به زیست‌بوم نوآوری و استارتاپی و همچنین ایجاد اشتغال‌زایی برای آن‌هاست.


مهلت ثبت‌نام: 9 آذرماه

زمان برگزاری بوت‌کمپ: 13 آذر‌ماه 1402

لینک ثبت‌نام : https://forms.inif.ir/web/guest/carbootcampنظر جدید
0%