سرمایه گذاری جسورانه صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر در طرح یک شرکت دانش بنیان

1402/08/20 در ساعت 12:00:01

سرمایه گذاری جسورانه صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر در شرکت دانش بنیان ریز سامانه های سبز آینده مستقر در پارک فناوری امیرکبیر فعال در حوزه هوشمند سازی

سرمایه گذاری جسورانه صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر در طرح یک شرکت دانش بنیان

سرمایه­ گذاری خطر پذیر صندوق پژوهش فناوری امیرکبیر در شرکت دانش بنیان ریز سامانه ­های سبز آینده مستقر در پارک فناوری امیرکبیر فعال در حوزه هوشمند سازی.

شرکت ریز سامانه­ های سبز آینده(رسا) با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و MEMS، قادر به ارایه یک سیستم جامع و انعطاف پذیر قابل مدیریت برای تبادل اطلاعات می­باشد. دسترسی لحظه­ ای تولیدکنندگان به اطلاعات و اخذ تصمیمات سریع و عکس‌العمل به موقع برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی آینده ‌نگر تنها بخشی از نتایج استفاده از این سیستم جامع برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع است. این سیستم باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش توان عملیاتی، پیش‌بینیِ خرابی و افزایش کاراییِ تجهیزات صنعتی تولیدکنندگان شده و در حين افزايش کیفيت، هزينه ‌های توليد را نیز کاهش دهد.  


نظر جدید
0%