همکاری با شرکت دانش بنیان راشین تدبیر صنعت

1402/12/07 در ساعت 16:00:01

توضیحات مدیرعامل شرکت دانش بنیان راشین تدبیر صنعت درباره محصول تولید شده و نحوه استفاده از آن در صنعت دانش بنیان

همکاری با شرکت دانش بنیان راشین تدبیر صنعت

مدیرعامل شرکت دانش بنیان راشین تدبیر صنعت درباره محصول تولید شده و نحوه استفاده از آن در صنعت دانش بنیان توضیحاتی را ارائه نمودند.

نظر جدید
0%