همکاری با شرکت دانش بنیان فروزان زیست فناوران

1402/12/13 در ساعت 12:25:01

توضیحات مدیرعامل شرکت دانش بنیان فروزان زیست فناوران درباره محصول تولید شده و نحوه استفاده از آن در صنعت دانش بنیان

همکاری با شرکت دانش بنیان فروزان زیست فناوران

مدیرعامل شرکت دانش بنیان فروزان زیست فناوران درباره محصول تولید شده و نحوه استفاده از آن در صنعت دانش بنیان توضیحاتی را ارائه نمود.

نظر جدید
0%